Działalność Społeczna

Nie sposób zaprzeczyć stwierdzeniu, że wyrazem najgłębszego szacunku dla drugiego człowieka jest niesienie pomocy potrzebującym.

Osobom, które w obecnych realiach nie są w stanie skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, czy to ze względów finansowych, czy też ze względu na nikłą dostępność usług prawnych w miejscu swojego zamieszkania.

Dla tych właśnie osób rozwijamy program „§ Masz Prawo”, którego celem jest świadczenie darmowej pomocą prawnej osobom, których nie stać na skorzystanie z odpłatnych usług profesjonalistów. Program „§ Masz Prawo” jest skierowany w pierwszej kolejności do mieszkańców najmniejszych miejscowości powiatów bolesławieckiego, legnickiego i złotoryjskiego. Dlatego też zachęcamy władze samorządowe do skontaktowania się z Centrum w sprawie organizacji spotkań w ramach programu „§ Masz Prawo” w ich gminach i miejscowościach.

Zachęcamy Państwa do regularnego śledzenia naszej strony internetowej oraz profili na portalach społecznościowych w poszukiwaniu informacji o najbliższych spotkaniach w ramach programu „§ Masz Prawo”.