Usługi prawne

Codzienną pracą w Centrum chcemy wspierać Państwa w urzeczywistnianiu Waszych celów i planów. Dlatego też, działając w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, oferujemy swoje usługi w zakresie:

W Centrum oferujemy Państwu wsparcie merytoryczne w relacjach zarówno z podmiotami prywatnymi, jak i publicznymi. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, gdy konieczne staje się wyjaśnienie powstałych wątpliwości prawnych oraz sporządzenie stosownych dokumentów. Jesteśmy także gotowi wspierać Państwa aktywnie w toku postępowań toczących się przed organami administracji publicznej.

Oferujemy Państwu także wsparcie w relacjach z innymi podmiotami prywatnymi. Służymy pomocą zarówno w procesie negocjowania, jak i przygotowywania umów cywilnoprawnych oraz gospodarczych. Niech naszym dodatkowym atutem w tym zakresie będzie znajomość przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Bezsprzecznie wiedza w tym zakresie jest kluczowa w regionach takich jak powiaty bolesławiecki, legnicki i złotoryjski, gdzie intensywnie rozwija się międzynarodowa wymiana handlowa.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji również w zakresie likwidacji szkód osobowych powstałych w następstwie nieszczęśliwych wypadków. Służymy wsparciem już od momentu wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę, poprzez postępowanie likwidacyjne, aż do uzyskania zadowalającego Państwa zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Służymy Państwu pomocą także w przedmiocie usuwania skutków zdarzeń losowych powodujących szkodę w Państwa majątku. Jesteśmy do Waszej dyspozycji od momentu wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę, poprzez postępowanie likwidacyjne, aż do uzyskania zadowalającego Państwa odszkodowania za powstałą szkodę.

W zakresie świadczonych przez siebie usług oferujemy Państwu także wsparcie w egzekwowaniu przysługujących Państwu wierzytelności..