Do pobrania

1. DCP pełnomocnictwo odszkodowania
2. Formularz zgłoszenia szkody do DCP
3. Oświadczenie małoletniego Poszkodowanego o pasach i foteliku dla dziecka
4. Oświadczenie Poszkodowanego o pasach
5. Wniosek do Towarzystwa Ubezpieczeń o wydanie akt szkody
6. Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie fotokopii akt postępowania
7. Wspólne oświadczenie uczestników zdarzenia drogowego